Нанды урматтоо


Токчулук токочтон башталат. Куранды биз «ыйык» деп, дааратсыз кармоого ылаажы болбогон сымал нан андан ыйык экендиги шариятта айтылат «Жетпей турсан, куранды бутуна коюп, нанды ал» — дейт. Демек, нандын баа жеткис, баа менен өчөөгө мүмкүн эмес улуктугун билдирет. Карыялар, байбичелер куурулган данды кайда жатса да, терип жешчү, бизге тердирүүчү. Эмне дегенде, чийки дан өсүп, урук алып келет. Куурулган данга убал тура. Тиги дүйнөгө барганда Кудай-Таала тоо мингизип тердирет, кыйнайт окшобойбу! Адамзаттын журум-туруму үчүн мусулман дининин тарбия-таалим берүүчү бөтөнчөлүктөрү укмуштай болгон. Токочту, жалпы эле дандын кадыр-баркына бабалар эч кандай шек келтирген эмес. Адам баарынан танат, дандан танбайт. Ансыз калган тамактарга канааттанбайт. «Дүйнөдө нан улук» деген далилсиз чындыктар жашап келген.

2016-12-22 742 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22