Музыкалык драма


Музыкалык драма – 1) операнын алгачкы аталышынын бири, 16–17-кылымда колдонулган, 2) музыкага негизги роль берилген драма. Бул жанр эзелтен кытай, инди, европ. театрларда түрдүүчө ойнолуп келген (мисалы, индиялыктардын «Шакунталасы», католик чиркөөсүнүн литургия драмасы жана башкалар), 3) О. Азия респ-калары менен Казакстанда кеңири тараган музыкалык-сахналык жанр. Алар алгач элдик дастандарды иштеп чыгуудан тартып, диалогдорду речитативге алмаштыруу аркылуу опера жанрына өтүп кетүү деңгээлине чейин жеткен татаал жолду басып өтүшкөн терең мазмундуу музыкалык - драма чыгармалары, 4) мазмуну терең, татаал, курч кагылыштарга бай опералык чыгармалардын каймана аталышы (мисалы, В. Власов, В. Фере, «Алтын кыз»).

2016-08-08 129 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-08

jibek
good job