Музыкалык аткаруу


Музыкалык аткаруу – көркөм чыг-лыктын түрү, музыканы ырчынын үнү же музыкалык аспап менен аткаруу. Нотага түшкөн музыкалык Чыгарма М. а. аркылуу угуучуга жетет. Ошондуктан композитор менен угуучунун ортосунда аткаруучунун болушу зарыл. М. а-нун түрү: вокалдык (ыр), аспаптык (музыкалык аспаптарда ойноо) жана аралаш аткаруу (вокалдык-аспаптык). Аткаруучулардын санына жараша М. а. жеке (соло), камералык-ансамблдик (трио, квартет, квинтет жана башкалар), симф., хордук болуп бөлүнөт. М. а-нун эң татаалы – опера. Операда ырчы-актёр, хор жана оркестр катышат. Музыкалык чыгарманын таасирдүүлүгү аткаруучунун чеберчилигине байланыштуу болот.