Магниттик энергия


Магниттик энергия – магнит талаасынын энергиясы, өткөргүчтөгү электр тогу менен анын айланасында пайда болуучу магнит талаасынын байланышын мүнөздөөчү түшүнүк. Туюкталган тороидалдык түрмөктү алсак, магниттик энергия формуласы менен аныкталат, мында, L – түрмөктүн индуктивдүүлүгү, i – ток күчү. Эгерде магнит талаасы бир тектүү болбосо, анда аны көлөмдүн чексиз кичине элементтерине бөлүүгө (dr) жана алардын ар бириндеги талааны бир тектүү деп эсептөөгө болот. Мындай учурда толук магниттик энергия формуласы менен туюнтулат. Магниттик энергиянын магнит талаасынын көлөмүнө болгон катышы магниттик энергиянын көлөмдүк тыгыздыгын (Wm) берет:Image:

2016-08-08 333 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-08