Маданий өзгөрүү, 1950-1980-жылдар (15)


1950-жылдары америкалыктардын көпчүлүгү Американын дүйнөдө ойногон ролу аркылуу өздөрүн коопсуз сезишти. Алар глобалдык коммунизимге каршы күчтүү аң-сезимдин керектигин түшүнүү менен бирге, демократиянын үлүшүн башкалар менен кененирээк бөлүшүүгө аракеттеништи. Өлкөдө болуп көрбөгөндөй экономикалык жетишкендиктерге жана кызмат көрсөтүү (сервис) экономикасына өтүүгө багыт алынды. Калктын дуулдап өсүшү шаарлардын тегерегиндеги жерлердин өнүгүшүнө алып келди.

2016-05-29 291 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29