Кыргызстан


Кыргызстан тоолуу өлкө
"Кыргызстан" Борбордук Азия чөлкөмүнүн түндүк-чыгышында жайгашкан. Анын чегаралары негизинен табигый чектер-суулар, тоо кыркалары, Чүй, Талас ошондой эле Фергана өрөөнүнүн түздүктөрүндөгү жерлер боюнча өтөт.

Кыргызстан түндүгүнөн Казакстан Республикасы, батышынан Өзбекстан Республикасы, түштүк-батышынан Тажикстан Республикасы, түштүк-чыгышынан Кытай Эл Республикасы чек аралаш. Республиканын узундугу батыштан чыгышты карай 900 чакырымга созулат, түндүктөн түштүктү карай 410 чакырым, болжолу 39град жана 43град түндүк кендиктин ортосунда жатат. Республика аянты - 199,9 миң чарчы/чакырым. Аймагынын дениз денгээлинен орточо бийиктиги 2750 м. Эң чоң бийик жери 7439 м (Жениш чокусу), эң жапыз жери - 394 м (өлкөнүн түштүк-батышында).

Мамлекеттик валюта

Сом - Өлкөнүн улуттук валютасы. Кыргызстан өзүнүн мамлекеттик валютасын бекиткен КМШдагы биринчи өлкө болгон. Улуттук валюта сомду киргизүү жөнүндө токтомду Кыргыз Республикасынын Парламенти 1993-жылдын 10-майында кабыл алган.

Мамлекеттик жана расмий тил

Мамлекеттик жана улут тили - кыргыз тил. Орус тили болсо - расмий деп эсептелет. Улуттук тил өлкөнүн мамлекеттүүлүгүнүн негиздеринин бири болуп эсептелет. Мамлекеттик тилде көптөгөн басма ЖМКлар, коомдук-саясий адабият, көркөм чыгармалар басып чыгарылат, эфирге радио-теле берүүлөр чыгарылат, иштиктүү кат алышуулар, мекемелерде расмий документтер жүргүзүлөт. Орус тилине "Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө" 2004-жылдын 2-апрелиндеги Мыйзамы менен расмийлик статусу берилген жана бүгүнкү күндө орус тили "улут аралык мамилелердин тили" деп таанылган. "Кыргызстан" - орус тили расмий тилдин статусун сактаган Орто Азиядагы бирден бир республика. Орус тилине ушул статусту бекемдөө аркылуу көз карандысыз Кыргызстан республиканын орус тилдүү калкына өзүнүн достук мамилесин көрсөткөн.

Калкы
Кыргыз калкы, сүрөттө Жусуп Мамай
Кыргызстан - көп улуттуу мамлекет, анда 90дон ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Өлкө калкы 2007-жылдын башталышына карата 6 млн. 083 мин (2016 жылкы статистика) адамды түзгөн. Негизги калкы - кыргыздар (69%). Эн ири улуттук диаспоралар - өзбектер, казактар, уйгурлар, дунгандар, орустар, татарлар. Акыркы мезгилде калктын табигый өсүшү байкалууда. Калктын үчтөн бир бөлүгүн балдар, өспүрүмдөр түзөт, 59 пайызы - эмгекке жарамдуу калк, 8 пайызы - эмгекке жарамдуу курактан улуу адамдар. Калктын орточо жашы - 27 жаш.

Рельефи

"Кыргызстан" тоолуу республика (тоолор 94 пайызын; түздүктөр 6 гана пайызы). Республиканын аймагынын эң жогору көтөрүлүп турган жери - анын чыгыш чет жакасы. Мында Кытай менен чегарада бүткүл Тен, Ири тоо системасынын эң бийик чекити - Жекиш чокусу (7439 м) ошондой эле Хан-Теңир (6995 м) жайгашкан. 4500 - 7000 м бийиктикке жеткен эн бийик, залкар тоо кыркалары Текир-Тоонун чет жака бөлүктөрүндө жайгашкан. Бул түштүк-чыгыштагы Какшаал-Тоо, түштүк-батыштаты Алай, Түркстан тоолору, түндүк-батышта жана түндүктө Талас анан Кыргыз кырка тоолору, түндүк-чыгышта Күнгөй Ала-Тоо. Кыргызстандын Тажикстан менен чегарасында Чок-Алай (Алайдын артындагы) кырка тоолору бөлүнүп турат, мында Кыргызстандагы бийиктиги боюнча экинчи чоку - Ленин чокусу (7134 м) бар.

2016-12-22 472 Бөлүм: Башкалар

Маалыматты көчүрүү үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.