Компьютердик программа


Компьютер програмы (Computer program - Компьютерная программа). Кадамдап жазылган көрсөтмөлөр тобу, ал берилиштерден маалыматты иштеп чыгууга зарыл болгон аракеттерди аткарууга компьютерди багыттайт. Бул көрсөтмөлөр програмчы тарабынан жазылып, сөздөрдүн, символдордун жана коддордун тобунан турат жана ар түрдүү программалоо тилдеринде жазылат же коддолот. Програм тилинин көрсөтмөлөрүн компьютер түшүнөт жана тааныйт. Компьютер програмын түзүү үчүн програмчы пайдаланган процесс програмды иштеп чыгуунун өмүр цикли деп аталат. Програмдар буйруктардан турат жана берилиштерди иштетип, маалымат түзүү үчүн зарыл болгон аракеттерди компьютерге аткартат. Програм эске жүктөлөт жана анда компьютер аткара турган аракеттер аныкталат. Програм түзүлгөндөн кийин, ал баскычтоп тактасын жана орундарды башкаруучу түзүлүштөрдү пайдалануу менен компьютерге киргизилет. Компьютерге анын тез эсиндеги програмды гана аткартууга болот, эгерде програм сактагыч түзүлүштө сакталса, анда аны алды менен тез эске жүктөп алуу максатка ылайык.

Компьютердик программалоо

2016-08-04 551 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-04