Колибри


Бул - дүйнөдөгү эң кичинекей чымчык. Дүйнөдөгү эң кооз канаттуу да ушул болсо керек. Алардын көп түрү кадимки эле жапайы аарыдан бир аз чоңураак, ал эми салмагы бир жарым, эки грамм болот. Колибринин эң чоңу чабалекейдей бар. Аларды алп колибри деп аташат. Бул чымчыктардын өңү-түсү өтө кооз келип, жарыктын тийишине жараша кубулуп көрүнөт. Төбөсүндөгү тал канатчалары кээде үпүптүн таажысына окшоп үрпөйүп турат, ал эми айрым түрлөрүнүн ача куйругундагы тал канаттары ойку-кайкыланып узун болот. Мындай колибри чачылуу куйрук деп аталат. Колибри Борбордук жана Түштүк Америкада жашайт.

Анын бир гана түрү түндүккө - Канаданын тоолорунун салкын токойлоруна чейин тараган. Эквадор жана Колумбиядагы тропик токойлорунда колибринин 160тан ашык түрү жолугат. Кыргызстан дагы колибри чымчыгынан кем эмес, өлкөнүн көптөгөн тургундарынын айтуусу боюнча, алар кадимки эшигинин алдында өскөн гүлгө конуп-учуп жургөнүн көрүшкөн. Күн көтөрүлө жаркырап тие баштаганда алар гүлдөн гүлгө конуп, гүл таажыларына тийип-тийбей абада калкылдап турат да, узун, ичке тумшугун гүлдүн ичине салат. Колибри өзүнүн соймоңдогон ичке тилин түтүк сыяктуу ороп, гүл нектарын же майда курт-кумурскаларды соруп алат. Колибри тынымсыз кыймыл-аракетте болгондуктан, көп энергия сарптайт.

Ошондуктан ал өтө соргок. Колибри бир күндө өз салмагынан эки эсе көп азык жейт. Ал ачкалыкка чыдабайт жана убактысынын көбүн азык издөө менен өткөрөт. Ургаачысы дарактын бутагына кичинекей уя салат. Колибринин майда түрлөрүнүн уясы жаңгактын кабыгындай эле болот. Ургаачы колибри уяга салмагы 2-3 миллиграмм болгон эки ак жумуртка тууйт. Колибринин балапаны жумурткадан чыкканда кызыл эт жана сокур болот. Аларды ургаачысы 3 жума уяда багат. Кооз канатына кызыгып колибриге илгертен эле анчылык кылышкан. Ошондуктан көп түрлөрү азыр сейрек учурайт. Табиятты коргоо боюнча эл аралык уюмдар аны кырылып жок болуудан сактоого аракеттенип жатышат.

2016-12-22 882 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22