Китепкана каталогу


Китепкана каталогу — китептердин китепканалардагы тизмеси. Китепкана каталогу китеп казынасында кандай китептер бар экенин тактап билүүгө, аларды тандап окууга көмөк берет. Китепкана каталогу китеп окуучу жана жумушчу деп экиге бөлүнөт: окурман өзү издеген китеп кайсы жерде жайгашканын сурап алат жана китепканадагы бардык китептердин тизмеси кирет. Материалдардын бөлүнүшүнө жараша каталогдор системалык жана предметтик, алфавиттик, номерлүү ж. б. болуп ажыратылат. Системалык жана предметтик каталогдо китептерге жазылган карточкалар илимдин тармактары боюнча бөлүнүп, алфавит тартибинде жайгашат. Алфавиттик каталогдогу карточкалар китеп авторлорунун аты-жөнү жана китептин өзүнүн аталышы алфавит тартибинде берилет, номерлүү каталогдо карточкалар китепке берилген номерлер боюнча орун ээлейт. Кыргызстандын республикалык, областтык, шаардык жана райондук китепканаларында алфавиттик жана системалык китепкана каталогу уюштурулган.

74 Башкалар 2016-08-04

Маалыматка пикир жазуу үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.