Китепкана фонду


Китепкана фонду — китепканадагы белгилүү санда топтолгон адабияттар, китептердин саны жана сапаты, анын уюштурулушу, сакталышы, илимдин түрдүү тармактарына бөлүнүшү, ошондой эле окурмандарга берилиши, адабияттардын колдон колго өтүшү сыяктуу иштерди аткарат. Китепкана фонду китепкананын аткарган милдетине жана китепкана фондунун мазмунуна жараша универсал жана атайын деп бөлүнөт. Универсал китепкана фонду чоң китепканаларда, ал эми атайын китепкана фонду өндүрүштүн, илимдин тигил же бул тармагынын китепканасында топтолот. Китепкана фонду мезгилдин талабына ылайык жаңы чыккан адабияттар менен дайыма толукталып, классификацияга салынып, илим тармактарына бөлүнөт, китепканалык текчеде классификациялык таблицада жайгашат. Китепкана фонду китеп сактай турган бөлүмү бар китепканаларда же (андай бөлүмү жокторунда) тейлөө бөлүмүнүн алдында болот.

60 Башкалар 2016-08-04

Маалыматка пикир жазуу үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.