Кит сымалдуулар


Кит сымалдуулар — (лат. Cetacea) балыкка окшоп сууда жашоочу желиндүү айбандардын бир түркүмү, буларга кыйла тукум, уруу жана түрлөр кирет: Австралия кити (лат. Eubalaena australis), Бискай кити (Е. glacialis glacialis), кидик жылма кит (Caperea marginata), бүкүркит (Megaptera novaengilinae), Гренландия кити (Balaena mysticetus), боз кит (Eschrichtius gibbosus), көк жаянкит (Baloenoptera muscules), түштүк кит (Eubalaena glacialis), жапон кити (Е. glacialis sieboldi), жылма киттер (тукум) (Balaenidae), бүкүр киттер (уруу) (Megaptera), узун кол киттер (уруу), тиштүү киттер (түркүмчө) (Odontoceti), боз киттер (тукум) (Eschrichtiidae), Тасманово киттери (уруу) (Tasmacetus), чөп жечү киттер, муруттуу киттер (түркүмчө) (Mystacoceti).

2016-08-04 48 Бөлүм: Башкалар

Маалыматты көчүрүү үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.