Кирпилер


Кирпилер (Erinoceidal) — курт-кумурска жечү сүт эмүүчүлөр тукуму. Денеси ийне менен капталган, көбүнүн буту беш манжалуу, кашка тиштери чоң, кылкыйма тишке окшоп кетет. Тери алдындагы булчуңу жакшы өөрчүгөн. Коркунуч сезгенде, ал булчуңдар жыйрылып, тоголок формага айланат. Кулагы, көзү даана байкалат. Кирпилердин 2 тукумчасы, 12—15 түрү Евразия, Африкада таралган. КМШ өлкөлөрүндө 7 түрү бар. Алар Европа, Ыраакы Чыгыш, Кавказ жана Борбордук Азияда, Кыргызстанда токой, бадал арасында, талаада, чөлдө, өзөн жээгинде жашайт. Айрым түрү кышкысын чээнге кирет. Жылына 1—7 бала тууйт. Айыл чарбасына зыян келтирүүчү курт-кумурскаларды жеп, пайда келтирет. 1 түрү ТКЭСтин Кызыл китебине катталган.

2016-08-04 104 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-04