Кельт тилдери


Кельт тилдери – инди-европа семьясындагы тилдер. Ага галл, келтибер, ирланд, мэн, гаэл (шотланд), валлий (кимр), корн жана бретон тилдери кирет. Галл тилдери биздин замандын 5-кылымына жакын, келтибер тили (Пиреней жарым аралынын батыш жана Борбордук бөлүгү) андан мурунураак жоюлган. Корн тилинде сүйлөгөндөр 18-кылымдын аягына чейин жашаган. Мэн тилинде Мэн аралында (Улуу Британия) жашаган бир аз гана адам сүйлөйт. Кельт тилдери континент (галл, кельтибер), бритт (валий, корн, бретон) жана гойдел (ирланд, гаэл, мэн) бутагы деп үч топко бөлүнөт. Бритт бутагындагы тилдердин бөлүнүшү 6–8-кылымга, гойдел бутагы 12–13-кылымга таандык. Акценттик факторлордун таасиринде азыркы Кельт тилдеринде акыркы муундар жоюла баштаган. Ирланд тилинде аз болсо да жөндөмө сакталып калган.

2016-08-04 186 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-04

Gulnura
Кельт тилдери тобу экиге бөлүнгөн Гойдел тайпасы жана Брит тилдер тайпасы деп бөлүнгөн Гойдел тилдер тайпасына: Ирланд, Шотланд кирет Брит тилдер тайпасына:
Gulnura
Кельт тилдери экиге бөлүнөт 1)Гойед тилдер тайпасы 2)брит тилдеп тайпасы деп