Касымбеков Санжар

Касымбеков Санжар (1902–1924) – Кыргызстанда Совет бийлигин орнотуу үчүн жигердүү күрөшүүчүлөрдөн. М. Ф. Касымбековдун уулу. 1917-жылы май айынан революциячыл ишке катышкан. Анжиян мусулман жумушчулар менен чайрыкерлер кеңешинин аткомунда (1918, июнь), РКП(б)нин Ош шааркомунда (1918, август), Түркстан крайкомунда (1918, декабрь) иштеген. 1919-жылы октябрдан РКП(б)нин Ош шаардык мусулман уюмунун төрагасынын орун басары, 1920-жылы февралдан Ош уезддик шааркомунун төрагасы болуп иштеген. Анжиянда Совет бийлигин орнотууга, Ташкенттеги контрреволюциячыл козголоңду басууга, Закаспий фронтундагы согушка катышкан. 1920-жылдан Түркстан фронтунун бүткүл россиялык дыйкандар жана токойчулар союзунун Самарканд обкомунун төрагасы болуп иштеген. Басмачылар өлтүргөн.

Оставьте комментарий!

Пикириңиз текшерилгенден кийин жайгаштырылат.

Вы можете войти под своим логином или зарегистрироваться на сайте.

(обязательно)