Канткенде адам акылдуу болот


-Кантип акылдуу болууга болот? - деп, Апендиден сурашат. - Эгерде акылдуу адам сүйлөп атса, сөзүн кунт коюп ук. Ал эми сени бирөө кунт коюп укса, өз сөзүңө кулак түрө отур. Ошондо гана акылдуу адам болосуң, - дептир Апенди.

2016-05-29 911 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29