Калыстык


Апенди базар жактан акырын бастырып келатса, жолдун боюнда үч бай кызыл чеке болуп мушташып атыптыр. Үчөөнүн жанында жыйырмадай кой турат. - Чоң эле кишилер, уят эмеспи мушташканыңар? - дейт Апенди жакын келип. Тигилер тыйылып калат да иштин жайын түшүндүрөт: - Үчөөбүз биригип, он сегиз кой сатып алдык эле. Акчанын тең жарымын бирибиз төлөдүк, экинчибиз - үчтөн бирин, а дагы бирибиз - тогуздан бирин төлөгөнбүз. Эми койлорду бөлүштүрө албай ушинтип атабыз. - Мен бөлүштүрүп берсем, акысын төлөйсүңөрбү? - дейт Апенди.

Байлар бирин бири карайт да: - Болуптур. Бирок койлорду тирүү бөлүштүр, союп бөлүштүрсөң жарабайт, - дейт. - Макул, - дейт Апенди. - Анда бөлүштүр! - Акчанын жарымын төлөгөнүң, тогуз кой ал, - дейт Апенди биринчи байга. Экинчи байга айтат: - Сен болсо акчанын үчтөн бирин төлөгөн экенсиң, сага алты кой, - деп. - Сага эки кой, анткени, сен акчанын тогуздан бирин чыгарыпсың - деп, Апенди үчүнчү байга кайрылат. Ошондо он сегиз койдон бир кой артып калат. Апенди аны өзүнө таандык кылып: - А бул болсо менин акыма - деп, айдап алып, жолуна түшкөн экен.

2016-05-29 609 Апендинин жоруктары Жыргалбекова С. 2016-05-29