Калпак кыргыз символу


Калпак - эркектердин баш кийими. Кыргыз эли калпакты жасоонун ыкмасын жогорку денгээлге жеткиришкен. Калпак бийиктиги, тигилиши, кооздолушу менен айырмаланган. Калпакка агыш (боз), кызгылт тустогу жун керектелген. Кийизи абдан бышык басылган. Жонокой калпак кийизден тобосу бийик (чокчогой), этеги тегерек бычылып, оймо-чийме тушурулбой, тобосуно чок (чачы) чыгарылбай, ичтел-бей (астарланбай), бир гана тигиш менен бириктирилип жасалган. Тигиш жагы калпактын мандайы болгон. 18-кылымдын экинчи жарымына чейин калпактын тобосу жапызыраак эки талаа болуп бычылган. Талаалардын кошулган жери тыбыттан ийрилген жип же орулгон кыл менен милтеленип, чети кыл, шоона менен кооздолуп саймаланган, тобосуно чок тагылган. Этегин кайрып коюу учун калпактын эки жеринен тилик калтырылган. 19-кылымдын экинчи жарымынан калпак мурдагыдан да жапыз бычылып, жээги 7-12 сантиметрдей кездеме менен кобоолонуп, тобосуно чок чыгарылып, жээктерине жана талааларына сайма тупгурулуп, ичтелген (астарланган). Калпак жаш озгочолукторго жараша тигилген.

2016-12-22 183 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22