Кайталанбас жана кайталанма реакциялар-


Кайталанбас жана кайталанма реакциялар - бардык хим. реакциялар кайталанбас жана кайталанма деп эки топко бөлүнөт. Кайталанбас реакциялар реакцияга кирүүчү заттар бирөөнү толугу менен сарп кылганга чейин, б. а. аягына чейин жүрүп, чөкмө, газ же начар диссоциациялануучу заттар пайда кылат. Кайталанма реакциялар аягына чейин жүрбөйт, себеби реакция учурунда реакцияга кирүүчү заттар толугу менен сарпталбайт. Натыйжада реакция карама-каршы багытта жүрөт. N2 +3H2 → 2NH3 Реакциянын багыты реакциялашкан заттар концентрациясына көз каранды. Системада пайда болгон заттар концентрациясы, баштапкы заттар концентрациясынан аз болсо, реакция продуктунун пайда болуу багытында жүрөт. Ал эми концентрация көп болсо, ал кайра ажырап, баштапкы затты пайда кылат. . Кайталанма реакциялар теңдемелеринде барабардык белгиси эки багытты көрсөткөн стрелка менен алмаштырылат. Реакциянын эки багытынын ылдамдыгы бирдей болсо хим. теңдештик абал түзүлөт.

2016-08-03 276 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-03

Таштанов Уланбек
Дагын барбы ушундай