Юридикалык жоопкерчилик


Юридикалык жоопкерчилик – укук бузган учурда, субъектинин анын жагымсыз кесепетине чыдоонун укук ченемдеринде каралган милдети. Социалдык жоопкерчиликтин бир түрү. Ю. ж. принциптери: а) ойлогондугу үчүн эмес, укук бузуу жүрүм-туруму үчүн гана жоопкерчилик, б) күнөөсү болгон учурдагы гана жоопкерчилик, в) мыйзамдуулук, г) адилеттүүлүк, д) максаттуулук, е) жазасыз калбоо. Мындай жоопкерчиликти бекемдей турган юридикалык ченемдердин тармактык тийиштүүлүгүнө жараша, ал төмөнкүдөй бөлүнөт: кылмыш-жаза, административдик, жарандык, тартипке чакыруу жоопкерчилиги.

2016-08-11 352 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11