Юридикалык жардамга укук


Юридикалык жардамга укук – баарынан мурда кылмыш-жаза процессинде адамдын укуктарын ишенимдүү коргоону камсыз кылууга багытталган конституциялык кепилдиктердин бири. Биринчи жолу конституциялык деңгээлде АКШнын 1787-ж. Конституциясына 6-оңдоодо (1791-ж.) бекителген. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө бул укуктун негизги мазмуну сот процессинде (баарыдан мурда кылмыш-жаза ишинде), ошондой эле кылмыш-жаза куугунтуктоо коркунучу учурунда адвокаттын кызматынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө такалат. Мындан сырткары, айрым өлкөлөрдүн конституциялары менен мыйзамдарында адатта жакырлардын жана жетиштүү камсыз болбогондордун акысыз юридикалык жардам алуулары таанылат. КР конституциялык мыйзамдары да Ю. ж. у-ту кепилдейт. Мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардамдар акысыз көрсөтүлөт.

2016-08-11 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11