Юридикалык жактын жекече мыйзамы


Юридикалык жактын жекече мыйзамы – чет өлкөлүк юридикалык жактын түзүү, иштөө жана жоюу тартибин жөнгө салуучу белгилүү бир укуктук ченемдер. Ю. ж. ж. м. ошондой эле ал түзүлүштүн (бирикменин) юридикалык жак болор-болбостугун да аныктайт. Сот юридикалык жакты кайсы бир мамлекеттин укуктук тутумуна «байлоого» милдеттүү болгон коллиоздук маселелерди чечүү учурларында да жеке мыйзамды аныктоо зарылчылыгы келип чыгат. Ю. ж. ж. м. эмне экендиги тууралуу бирдиктүү пикир жок, ошондуктан бул маселе боюнча доктриналардын ичинен ылайыктуусун тандап алууга туура келет (туруктуу жашоо доктринасы, пайдалануу борборунун доктринасы, инкорпорация доктринасы).

2016-08-11 41 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11