Юридика аталгылары


Юридика аталгылары – мамлекеттин ченемдик укуктук эрежелеринин мазмуну чагылдырылуучу жана бышыкталуучу мамлекеттик-укуктук түшүнүктөрдүн сөз жүзүндөгү берилиши, юридикалык техниканын элементи. Ю. а. төмөнкү түрлөргө бөлүштүрсө болот: а) жалпы маанилүү аталгылар (алар демейки мааниде колдонулгандыгы жана баарыга түшүнүктүүлүгү менен мүнөздөлөт), б) өзгөчө укуктук мазмунга ээ, атайын юридикалык аталгылар, м.: зарыл коргонуу чарасы, доонун эскиргендиги ж. б., в) атайын техникалык аталгылар, атайын билимдер тармагын чагылдырат – техникалык, экономикалык, медициналык ж. б. (м.: иондоштуруучу нурлануулар, трансгендик организмдер ж. б.).

2016-08-11 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11