Ядролук реакторлор


Ядролук реакторлор – химиялык технологияда 233U, 235U, 239Pu оор элементтер (ядролук куйуучу заттар) ядролору бөлүнүшүнүн башкарууга боло турган чынжырдуу реакцияларын ишке ашыруучу курулуш. Биринчи Я. р. 1942-ж. Э. Ферми башкаруусу алдында АКШ курулган. Я. Р. ядролук күйүүчү зат жана нейтрондор ядролук чынжырдуу реакциялар жүрүүчү ылдамдыкка чейин басаңдатуучу заттар (адатта суу, графит, оор суу) камтыган активдүү зонадан, жылуулук таратуучунун (суу, орг. суюктук, суюк металл же газ) айланышы натыйжасында бөлүнүп чыккан жылуулук энергиясын буруп кетүүнү камсыз кылуучу контур, реакторду башкаруу системасы, жумуш коопсуздугун жана үзгүлтүксүздүгүн камсыз кылуучу бир нече функциялык системадан турат. Я. Р. тикеден-тике химиялык реакциялар жүрүшү мүмкүн. Мындай реакторлор радиациялык химиялык технологияда g-нурларынын же эндотермиялык реакциялар жүргүзүүгө керектелүүчү жылуулук булагы катары кызмат кылат. Кубаттуу Я. р. узакка созулган нейтрондук нурдануучу трансурандык элементтер алууда колдонулат.

2016-08-11 61 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11