Ядролук материалды уурдоо


Ядролук материалды уурдоо – ядролук материалды коргоо жөнүндөгү 1980-жылкы Конвенцияда каралган эларалык мүнөздөгү кылмыш. Я. м. у. анын көп мамлекеттерге, элдерге жана айлана чөйрөгө зыян келтирүү менен пайдалануу коркунучунун мүмкүнчү-лүгүн жаратат. Конвенция ядролук материалды мыйзамсыз колдон колго берүүнү, алууну, ээлик кылууну, пайдаланууну, жок кылууну же чачууну, аны уурдоону, карактоо менен өзүмдүк кылып алууну, алдоо жолу менен ээлеп калууну, ошондой эле аны берүүгө мажбурлоону, пайдалануу менен коркутууну ж. б. кылмыш катары тааныйт. Катышуучу мамлекеттер өздөрүнүн кылмыш-жаза мыйзамдарына мындай кылмыштарды жасагандыгы үчүн жоопкерчиликти киргизүү милдеттенмелерин алышкан.

2016-08-11 42 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11