Хронология


Хронология (грекче chronos – убакыт, logos – илим) 1. тарыхый окуялардын мезгилдик ырааттуулугу, 2. мезгил ченемдерин изилдөөчү илим. Астрономиялык хронология кайталанма асман кубулуштарынын закон ченемдерин изилдеп, эсептөө жолу менен так астрономиялык убакытты аныктайт. Тарыхый хронология тарых илиминин жардамчы бөлүгү катары жыл сүрүү системаларын, ар кыл мамлекеттер менен тарыхый булактардын жаралыш убактысын изилдейт.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"
2016-08-11 2755 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11