Хромдуу ачыкташтар


Хромдуу ачыкташтар — хром сульфаты менен калий же аммоний сульфатынан пайда болгон кош туздар. Хром-аммоний ачыкташтары NH4Cr(SO4)2.12Н, О майда кристаллдар түрүндө алынат. Хром калий ачыкташтары КСr(SО4)2.12Н2О муздак эритмелерден кочкулсыя түстөгү октаэдрлик кристаллдар түрүндө бөлүнөт. Тыгызд. 1,83 г/см3, балкып эрүү t 89oС, эригичтиги 18,3% (20o), ачык абада акырындык менен суусун жоготот, көпкө чейин турса, тең суусун жоготуп, 350'С чейин ысытса, толук суусун жоготуп, суусуз туз пайда болот. Хром-калий ачыкташтарынын Сr(Н2О),3+ менен шартталган баштапкы түсү 70оС жогору жашыл түскө өтөт. Көпкө турса эритмеде сыя түстүү жана жашыл формалар ортосунда теңдештик пайда болот. Күкүрт кислотасын кошуу жашыл формасы-нын сыя формасына өтүүсүн жеңилдетет. КСr(SО4)2.12Н2О алуу үчүн калий сульфаты менен хром сульфатын эквиваленттик өлчөмдө алып, эритмеден кристаллдаштыруу жетишет. X. а. т. темир менен аммоний ачыкташтарына изоморфтуу болушат. Хром-калий ачыкташтарын тери ашатууда, текстиль ө. ж-нда жана кинопленкаларды чыгарууда колдонушат.

2016-08-11 67 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11