Хромдук аралашма


Хромдук аралашма — хромпик деген ат менен (хроматтар менен хром ангидридинин өтө күчтүү окистендиргич касиеттери) лабораторияда айнек идиштерди тазалоодо колдонулат. Мындай аралашманы даярдоо үчүн конц. күкүрт к-тасын жана калий же натрий бихромат (К, Сr2О, же N2Сr, О7) эритмеси пайдаланылат. Бул аралашмага орг. суюктуктарды тийгизбөө керек, себеби алар ошол замат өрт коркунучун туудурат. Мындай эритмеден СrO3 буулангандыктан, өтө жакшы бекитилген айнек идиштерде сактоо керек. Иштөө убагында улам суунун буулары, суу кошулуудан эритмеде суунун үлүшү көбөйүп, бара-бара өтө коркунучтуу болбой калат жана суу көбөйүп кетсе, жогоруда айтылган касиеттери сакталбай калат.

2016-08-11 41 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11