Христианчылык


Христианчылык эң кеңири таралган дүйнөдөгү диндердин бири болуп саналат.

Ал 1 кылымда пайда болгон. Андагы башкы фигура Ыйсус Христос, Ыйса Машайак - Адам Уулу менен Кудайдын Уулу (Mатай 14:33), адам кудай болуп эсептеленет, ал адамдардын күнөөлөрүн көтөрүп, айкаш жыгачка кадалып өлтүрүлгөн эле. Ал тирилгенден кийин, асманга кайып болуп учуп кеткен.

Ыйсанын белгилүү шакирттери: Петир, Андрей, Жакып, Жакан, Филип, Барталамей, Томас, Тадай менен Жүйүт Искариот.

Андагы башкы фигура Ыйык Рух

Бул диндин ыйык китеби эки бөлүктөн: Байыркы жана Жаңы Осуяттан турган Инжил (Библия) болуп саналат. Байыркы осуятка Мусанын Беш китеби кирет. Анын биринчиси - "Башталыш" - дүйнөнүн жаралышы, Адам жана Обо эне, дүйнөлүк топон суу, Жусуп жана египеттиктердеги туткун жөнүндө баяндалат. "Мисирден чыгуу" - экинчи китеп - еврейлердин Египеттен кетүүсү, Муса жана анын насааттары жөнүндө баяндайт, кадаа-салттардын жыйындысы болуп эсептелет.
Төртүнчүсү - "Сандар" - жана бешинчи китеп - "Мыйзам кайталоо" - еврейлердин египеттик туткундан кийинки тарыхына арналган. Анан дагы Инжилде пайгамбарлардын, соттордун жана Израиль падышаларынын китептери, Давиддин псалмалар жыйнагы, Соломондун ырлар жыйнагы, Соломондун аңыз-китептери жана башкалар орун алган.

Жаңы осуят төрт Жакшы кабардан (Евангилие): Марктын, Матайдын, Луканын, Жакандын жакшы кабарларынан, ыйык апостолдордун каттарынан, Жакандын Кудайчылдын аянынан (же "Апокалипсистен") турат.
1054-жылы христианчылык эки жыйынга: чыгыш жана батыш жыйындарына бөлүнөт. Батыштагысы католиктер деп, чыгыштагысы - православлиелик деп аталып калган.

Тарыхка саякат, Бишкек, 1996. Саплина Е. В., Саплин А. И.

Кыргыз тилиндеги Инжил:
Библияга

Бүткүлдүйнөлүк библиялар жыйнагы

Библияга

Кыргызча Библия

Кыргызча Толук Библия

2016-08-11 233 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11