Хлыпенко Георгий Николаевич


Сынчы, адабиятчы Георгий Хлыпенко Москва районунун Садовая айылында 1938-жылы 16-сентябрда туулган. 1955-жылы өз айылында орто мектепти, 1960-жылы КМУнун филологиялык факультетин, 1966-жылы КМУга караштуу аспирантураны аяктаган. Филология илимдеринин кандидаты (1969).
19601968-жж. ИИИни координациялоо боюнча мамкомитеттин ИТИИнин редакциялык-басма бөлүмүнүн улук редактору, начальниги, 1966-жылдан илимий-педагогикалык ишинде эмгектенип, 1966-жылы КМУнун орус адабиятынын теория жана тарых кафедрасынын окутуучусу, 1969-жылдан Пржевальск пединститутунун орус адабияты кафедрасынын улук окутуучусу, кафедра башчысы, 1971-жылдан В. В. Маяковский атындагы Кыргыз кыз-келиндер педагогикалык институнун улук окутуучусу, доцент, орус жана чет өлкөлүк адабият кафедрасынын башчысынын милдетин аткаруучу, 1979-жылдан Фрунзедеги Орус тили жана адабияты педагогикалык институтунун кафедра башчысы болгон.
1974-жылы адабиятчынын «Адабият таануу терминдеринин минимум-сөздүгү» жарыкка чыккан. Жазуучу кыргыз адабиятын, кыргыз-украин адабий байланыштарын изилдеген.
1985-жылдан тартып СССРдин Жазуучулар союзунун мүчөсү.
Кыргыз ССРинин элге билим берүүсүнүн, СССРдин Эл агартуу отличниги.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Орус тилинде

Поиск – мастерство–поиск: Статьи.– Ф.: Кыргызстан, 1976. – 124 с.

Чувство семьи единой: Исследовательские статьи, обзоры по киргизско-украинским литературным связям. – Ф.: Кыргызстан, 1980. – 184 с.

2016-08-11 59 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11