Хлораттар


Хлораттар — хлорат к-тасынын (НСЮ3) туздары, кристаллдар. Кадимки темп-рада туруктуу, ысытуудан жана катализатор катышуусунда кычкылтекти бөлүп чыгарып ажырайт. Х. көбү сууда, кээ бири орг. эриткичтерде жакшы эрийт, оңой окистенүүчү заттар менен жарылгыч аралашмаларды пайда кылат. Калий хлораты (бертоллет тузу), КСlO3, 1786-ж. К. Л. Бертолле 1-жолу KOH конц. эритмесинен хлорду өткөрүүдөн алган. Тыгызд. 2,344 г/см3, эрүү 1370оС. Ширенке өндүрүп чыгаруу, пиротехникада колдонулат. Натрий хлораты, КСlО3 тыгызд. 2,49 г/см3, эрүү 248 оС, хлор кош окисин алууда колдонулат. Кальций Са(СlO3)2, магний Мg(СlО3)2 хлораттары ным тарткыч, суу менен кристаллогидраттар пайда кылат. А. ч-да гербицид катары колдонулат.

2016-08-11 213 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11