Хлор оксиддери


Хлор оксиддери — хлор менен кычкылтек бирикмелери: Сl2,О, Сl2O3, Сl, О6, Сl2O7, Сl2О8. Хлор оксиди, Сl2О сары-күрөң түстөгү кескин жыттуу газ, балкып эрүү t-121оС, кайноо 12°С, сууда, орг. эриткичтерде эрийт. Хлор кош оксиди, СlO2, — кызгылт сары түстөгү газ, күчтүү окистендиргич эрүү 1 -59°С, кайноо t 10°С, күкүрт жана уксус кислоталарында, сууда. орг. эриткичтерде жакшы эрийт. Щелочтор менен кошулуп, хлорит жана хлораттар пайда кылат. Текстиль ө. ж-нда агарткыч катарында колдонулат. Хлор үч оксиди, Сl2О6 — абада түтөгөн кочкул-кызыл түстөгү суюктук, эрүү t 3,5°С, кайноо 1203°С. Жеңил окистенүүчү зат менен жарылууну пайда кылат. Хлор ангидриди, Сl2О2, — түссүз суюктук, эрүү t -93°С, кайноо 183°С Суу менен реакцияга кирип, хлор к-тасын пайда кылат. Сl2О, хлор к-тасын жана анын туздарын элекролиздөөдөгү аралык зат.

2016-08-11 94 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11