Химиялык теңдештик


Химиялык теңдештик – карама-каршы багытта жүргөн кайталанма реакциялар ылдамдыктары теңдешкен абалы. Масса таасир этүү законуна баш ийген гомогендик реакцияны карап көрөлү: аА + bB... = lL + mM ... түз реакция ылдамдыгы убакыт өткөн сайын азайып, карама-каршы багытта жүргөн реакция ылдамдыгы өсө баштайт. Реакцияга кирген компоненттер активдүүлүктөрүнүн () ортосунда төмөндөгүдөй катыш орун алганда:

Х. т. пайда болот жана шарт өзгөргөнгө чейин сакталат. жана – түз жана тескери жүргөн реакциялар салыштырма ылдамдыктары, – теңдештик туруктуулугу. Газдар катышуусу менен газдык чөйрөдө жүргөн реакцияларда жогорку теңдемедеги активдүүлүк ордуна газдар парциалдык басымдары колдонулат. Гетерогендик реакцияларда Х. т. көпчүлүк катуу заттар концентрациясына көз карандысыз болот. Катализ Х. т тез пайда болушун камсыз кылат, бирок анын абалына таасирин тийгизбейт. Темп-ра, басым, реакцияга кирген заттар концентрацияларын өзгөртүү менен Х. т. керектүү зат пайда болуу жагына жылдырууга болот. - жардамы менен термодинамикалык параметрлер аныкталат. Х. т - реакциялык системанын энергиясы эн төмөнкү чегине жетет. Мисалы Гиббс эркин энергиясы Х. т-төмөнкү мааниге жетип, анын өзгөрүшү нөлгө барабар болот.

2016-08-11 290 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11