Химиялык-технологиялык жабдыктар


Химиялык-технологиялык жабдыктар процессти ишке ашыруу үчүн колдонулат: Реакторлор-хим. реакциялар, физ.-хим. кубулуштарды жүргүзүүдө ылайыкташтырылган аппараттар (синтездик колонна, мештер, полимеризатор ж. б.), материалды бир орундан экинчи орунга жылдыруучу, ташуучу аппараттар (газ түтүктөрү, өткөзүүчү түтүктөр, компрессорлор, насостор, элеваторлор), электр кыймылдаткычтар, крандар, ажыратуучу, бөлүүчү жана кошуп бириктирүүчүлөр (сепараторлор, циклондор, центрифугалар, электрофильтрлер, сатуратор, аралаштыргычтар), энергетикалык жана жылуулук жабдыктары–жылуулук алмаштыргычтар, электр жылыткычтар, кибернетикалык жабдыктар–-өндүрүштү башкаруу үчүн колдонулуучу машиналар (автоматика, информациялык жана эсептеп чыгаруучу машиналар), агым ылдамдыгын кайра түзүүчү жабдыктар-бункерлер, бактар, дозаторлор.

2016-08-11 94 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11