Химиялык технология


Химиялык технология – табыгый затты керектөө буюмдарына айландыруу. Х. т. негизин процесстер жана аппараттар, химиялык кибернетика багыттары түзөт. Х. т. хим., нефтихим., коксохим., целлюлоза-кагаз, тамак-аш, курулуш материалдары, кара жана түстүү металлдар жана башка ө. ж. багыттарына илимий негизди түздү. Х. т. процесстерге: гидродинамикалык-түтүктөр, аппаратта суюктуктар жана газды жылдыруу, пневматикалык ташуу, туманды тосуп алуу, чыпкалоо, флотация, центрифугирлөө, чөкмөгө түшүрүү, аралаштыруу, псевдосуюлтуу, жылуулук-буулантуу, ысытуу, муздатуу, кургак буулантып айдоо, диффузиялык же масса алмашуу-абсорбция, газды нымдоо, адсорбция, дистилляция, ректификация, кургатуу, кристаллдаштыруу, сублимация, экстракция, ион алмашуу, кайталанма осмос, электродиализ кирет.

2016-08-11 112 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11