Химиялык кибернетика


Химиялык кибернетика – химиялык технологиялык системадагы процесстер байланыштарын жана башкаруу ыкмаларын үйрөтүүчү илим тармагы. Окуу предмети-хим. өндүрүш, электрондук эсептөө машиналары негизинде илимий методу–математикалык модели түзүү жана ишке ашыруу. Х. к. сандык жыйынтык алуу, анализдөө, химиялык–технологиялык системалар синтездөө, алардын оптималдык абалын табуу, процесстер башкаруу, алгоритмин түзүү ыкмаларын карайт. Химиялык технологиялык системалар–хим. процесстер, аппараттар жана алардын топторун, текшерүү жана башкаруу элементтерин камтыйт. Берилген элементтер сырткы чөйрө менен баштапкы, башкаруучу жана дүүлүктүрүүчү белгилер аркылуу байланышта болот. Баштапкы белгилер-чийки зат өлчөмү, курамы, термодинамикалык мүнөздөмөсү. Татаал химиялык технологиялык системалар жөнөкөйлөтүп анализделет. Математикалык теңдемелер негизинде модель алгоритмасы түзүлөт. Моделдер детерминардык жана статикалык-болжолдуу болуп бөлүнөт. Статикалык–болжолдуу модель химиялык технологияда байланыштар белгисиз жана эң татаал болсо «Кара кутуча» принциби боюнча ишке ашат. Кибернетикадагы башкы белги-өз аралык байланыш. Химиялык кибернетика методу процессти автоматташтырууга шарт түзөт.

2016-08-11 88 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11