Химиялык идиштер


Химиялык идиштер — химиялык лабораторияда колдонулуучу айнек, кварц, фосфор, металл жана башка жасалган буюмдар. X. и. түрдүү химиялык реагенттер таасирине, температурага туруктуу, оңой тазаланып, жылуулуктан кеңейүү коэффициенти аз болууга тийиш. Алар колдунулушу боюнча жалпы, атайын жана өлчөгүч болуп бөлүнөт. Жалпы колдонулуучу X. И. лабораторияда дайыма болуучу жана аларсыз көптөгөн лабораториялык иштерди иштөөгө мүмкүн болбогон идиштер тиешелүү: пробиркалар, жөнөкөй жана бөлүүчү куйгучтар, стакандар, жалпак жана тоголок түптүү колбалар, кристаллизатор, Эрленмейер конус түрүндөгү колбалары, Бунзен колбалары, муздаткыч, реторталар, тигел, табак, бюкс, эксикаторлор. Атайын колдонулуучу идиштерге бир гана максат үчүн пайдалануучу идиштер тиешелүү: Кьелдаль колбасы, дефлегматор, Вульф, Тищенко жана Дрексел склянкалары, пикнометрлер. Өлчөгүч идиштерге: өлчөөчү цилиндр, мензурка, пипетка, бюретка, өлчөгүч колбалар тиешелүү. Пробирка реакцияны жүргүзүү үчүн колдонулуп, алар ар кандай формада болот: жөнөкөй айнектен же кварцтан даярдалышы мүмкүн.

2016-08-11 411 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11