Хелимский Евгений Израилович


ХЕЛИМСКИЙ Евгений Израилович (1953-ж. т., Бишкек) – тарых илиминин доктору.

1975-ж. КМУнубүтүргөн.

1980-жылдан Кыргызстан а. ч. ин-тунда окутуучу, Кыргызстан ИАда улук ил. кызматкер болуп иштеген. Эмгектери негизинен Кыргызстандын 20-к-дагы тарыхын изилдөөгө арналган.

40тан ашык ил. эмгектин, а. и. 1 монографиянын автору. «ХИДАЙАТ-НААМЕ» – Мир Хал ад-Дин Яркендинин фарсы тилинде агриографиялык мүнөздөгү жазган 1730–31-ж. тарыхый чыгармасы. Чыгарма 26 бөлүмдөн турат. Тарыхый окуялардан тышкары анда уламыштар да жазылган. Ошондой эле 17-к-дын аягы – 18-к-дын башындагы Могол мамлекетиндеги саясий окуялар берилген, аларга кыргыздардын катышкандыгы да айтылган. «Х.-н-де» кыргыздар кашкарлыктар менен бирге Жаркентке болгон жортуулга катышкандыгы баяндалат. Кашкарды калмактардын басып алуусунан коргоп калышкан, ушул окуялардан кийин кыргыздар Кашкарда өздөрүнүн саясий таасирин бекемдешкен.

2016-08-11 81 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11