Хасс Хажиб


Хасс Хажиб – Караханийлер мамлекетиндеги каганаттын ордо кызматкерлеринин башчысы (камергер). "Хасс Хажиб" даражасы – орто кылымдарбагы Борбордук Азиядагы Караханийлер мамлекетиндеги каганаттын ордо кызматкерлеринин башчысын (камергер) туюнткан. Философиялык-дидактикалык "Кутадгу билиг" дастанын караханийлик түрк тилинде жазган айтылуу Жусуп Баласагын 1070-жылы дал ушул эң жогорку даражага ээ болгон. Бул даражанын эки бөлүгү тең арапча "хасс" ("атайын", "өзгөчө") жана "хажиб" ("башкаруучу") деген арапча сөздөрдөн турат. Демек, 960-жылдан тартып ислам динин расмий дин катары кабыл алган Караханийлер мамлекетинин аксарайындагы айрым титулдар 11-кылымда арап тилинде колдонулган.

2016-08-11 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11