Хайду хан


Хайду хан, Кайду хан – Борбордук Азиянын чыгышында 13-кылымдын экинчи жарымында өз алдынча мамлекетти негиздеген хан, Чыңгыз-хандын урпагы.

Хайду хан - Үгөдөй хандын небереси. Өзү негиздеген мамлекетти 1269-1301-ж. бийлеп турган. Моңгол тактысынын дагы бир мурасчысы болгон Хубилайга каршы күрөшкөн.

1269-ж. Талас суусунун боюнда Үгөдөй жана Чагатай улустарынын бириккен жыйынында хан болуп такка отурган.

Хайду хандын өлкөсү Алтайдан Аму-Дарыяга чейин созулуп, Кыргызстан, Чыгыш Түркстан аймагын камтыган. Анын тушунда бул ири мамлекетте соодагер Масуд бектин көзөмөлдүгү менен акча реформасы жүргүзүлгөн.

Хайду хан чыгыштагы душманы Хубилайга каршы урушка аттанып баратып өлгөн. Анын мурасчысы Чапар атасынын баштаган согушун уланткан.

2016-08-11 237 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-11