«Кыргыз тилим өнүксүн» сынагына катышыңыз!

Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925)


Биздин жердешибиз, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, атактуу аскер башчысы Михаил Васильевич Фрунзе Пишпек уездинде, азыркы Бишкек шаарындагы М. В. Фрунзе атындагы музейдеги камыш менен жабылган кичинекей үйдө жарык дүйнөгө келген. Анын атасы В. М. Фрунзе 1878-жылы Россиядан Пишпекке көчүп келип, оорукана уюштурган жана фельдшер болуп эмгектенген. Ал өзүнүн эмгекчилдиги, боорукерлиги, чынчылдыгы менен жергиликтүү эл арасында чоң кадыр-баркка ээ болгон. М. В. Фрунзе Октябрь революциясынын ишке ашуусуна жигердүү салымын кошкон. Граждандык согуш жылдарында Чыгыш фронтуна командалык кылган. Түркстанда Совет бийлигин чыңдоодо Түркстан фронтунун, кийин Түштүк фронтунун, Крым аскерлеринин командачысы болгон. 1924-1925-жылдары СССР революциялык аскер советинин төр агасынын орун басары, төр агасы, аскер жана деңиз иштер эл комиссары сыяктуу жооптуу мамлекеттик кызматтарды аркалаган.

Бул көрүнүктүү аскер башчысынын урматына туулуп-өскөн Пишпек шаары (республикабыздын борбор калаасы - азыркы Бишкек 1991-жылга чейин Фрунзе шаары деп аталган) анын ысымы менен аталып, жашаган үйүндө музейи уюштурулган.

2016-05-22 1886 Бул ким, ал эмне Жыргалбекова С. 2016-05-22