ДНК


ДНК клеткадагы тукум куугучтук маалыматты сактайт. ДНКнын молекуласы бири-биринин айланасына спиралдай буралган эки жипче түрүндө болот. ДНКнын кош спиралынын туурасы бар болгону 2 нанометр. Анын узундугу турасынан он миңдеген эсе чоң болуп, жүз миңдгн нанометрге жетет Ал эми эң ири белок молекуласынын узундугу жазылган түрдө 100-200нанометрден ашпайт. Ошондуктан, ДНКнын молекуласын бойлото, миңдеген белок молекуласын биринин артынан бирин жайгаштырууга болот. Ошого ылайык ДНКнын малекулалык массасы да эң чоң, ал ондогон, а түгүл жүздөгөн минге жетет. ДНКнын ар бир жипчеси полимер, анын мономерлери нуклеотиддер болуп эсептелишет.

Нуклеотид бул азоттуу негиз, углевод (моносахарид-дезиксирибоза), фосфор кислотасынан турган химиялык бирикме. Нуклеотиддер азоттуу негиздерине карата айырмаланып ошого жараша аталат: адениндүү нуклеотид, гуаниндүү неклеотид, тиминдүү жана цитозиндүү нуклеотид деп аталат. Төрт нуклеотиддин бардыгынын углеводу, фосфор кислотасы бирдей болот. Демек, ДНКнын ар бир жипчеси полинуклеотид болуп, ДНКнын кош спиралында бир чынжырчанын азоттуу негизи, экинчи чынжырчанын азоттуу негизи менен суутектик байланыш аркылуу байланышат

2016-08-02 3612 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-02

Алмазбек уулу мухаммед
ДНК менен рнканын окшош тугн айта алсызбы