Боз үй


Боз үй — кыргыз элинин байыркы мезгилден бери колдонулуп келе жаткан турак жайы. Ал — элдин жашоо-шартына ылайыкталган, жөнөкөй, жеңил, көчүп-конууга жана тигип-чечүүгө ыңгайлуу, көркөм үй. Аны чечип бүктөп койсо, бир төөлүк гана жүк болот, тигип койсо, адам жашай турган үйгө айланат. Боз үйдө урулган бир да мык жок. Дасыккан уста боз үйдүн жыгачын жыйырма беш күндө жасайт, боз үй болсо чейрек кылым чыдайт. Боз үй негизинен жыгач, кийиз, чий, боочуудан турат. Боз үйдүн бардык касиетин бириктирип, аны үй катары кармап турган борбор — бул түндүк алдындагы өт жагылчу коломто.

Коломтодон ары, босогонун карама-каршысында сандык коюлуп, такта орнотулуп, килем-килче, шырдак, ала-кийиз, жууркан-төшөк жана башкалар жыйылат. Жүк алды төр болот, анда аксакалдар, сыйлуу меймандар олтурат. Төрдүн оң жагы — чыгдан, ашкана — эпчи жак, сол жагы — эр жак (ыпча). Эр жактагы керегеде ат жабдыктар, эркекке тийиштүү аспаптар, буюмдар илинет. Эпчи жагына аялдардын буюмдары коюлат жана чыгдан (ашкана чий) тартылып, анын ичинде тамак-аш, идиш-аяк сакталат. Боз үйдүн жасалгасы элибиздин улуттук кол өнөрчүлүгүнүн бай казынасын, элдин маданиятынын негизин түзөт.

2016-12-22 2597 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22

эрбол
спасибо