Боор эт (диафрагма)


Сүт эмүүчүлөрдүн жана кишинин көкүрөк көңдөйүн ич көңдөйүнөн бөлүп туруучу тарамыш-булчуңдуу тосмо. Жогору жагы томпок купол формасында болот. Аны толтодон чыккан төмөнкү жана жогорку боор эт артериялары кан менен камсыз кылат. Б. э. дем алуу кыймылына катышат: дем алганда төмөн түшүп, дем чыгарганда жогору көтөрүлөт. Ошондой эле дем алуу убагында кызыл өңгөчтүн жылчыгын кысып бүтөп, тамак жутууга көмөктөшөт.

2016-05-20 60 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20

Маалыматка пикир жазуу үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.