Бүркүт салуу


Бүркүт салуу кыргыздардын турмуш-тиричилигинде эң бир кайталангыс өзгөчөлүктөрүнүн бири болуп эсептелинет. Аны таптаган киши бүркүтчү (мүнүшкөр) деп аталат. Жапайы куштарды таптоо (үйрөтүү) тажрыйбасы кыргыз бүркүтчүлөрүндө кылымдардан келе жатат, анын жашыруун сырлары атадан балага өтүп, суук көздөрдөн жашыруун сакталып келген. Мурда бүркүтчүлөр көп болсо да, биздин күндөрдө мындай адамдар улам сейректеп баратат. Бул мүнүшкөрлөр жапайы канаттууларды багуу жана таптоо боюнча табигый касиетке ээ. Алар анчылык үчүн бүркүттөрдү, алгыр канаттууларды, шумкарларды таптап үйрөтүшөт. Куштарга сырткы кебетесине жана алгырлык сапаттарына жараша ысым ыйгарышат. Бүркүт салуу ондогон кылымдардан бери келатат. Өспүрүмгө алгыр куштун балапанын белекке берүү ага кайраттуу, күчтүү жигит болууну каалагандык болуп эсептелет. Бүркүт таптоо чоң өнөр, кармалган куш ээсине акырындык менен үйүр алат. Бул үчүн бүркүтчү бир нече түн бою өзү да кирпик ирмебей, бүркүткө да уйку бербейт. Куш ээсинин гана колунан тамактанышы (кесим чийки эт) абзель. Качан ал ээсине, анын атына ошондой эле итине көнгөндө түлкүнүн кебинен жасалган чыргага салып үйрөтүп, андан соң, гана чыныгы анчылыкка алып чыгат. Атайын тапталган бүркүт майда жаныбарларга: коён, түлкү, кекилик, каракурга салынат.

2016-12-22 188 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22