Орусча-кыргызча котормочулар талап кылынат

Баш сөз (1)


АКШнын тарыхы 200 жылдан бери демократиянын өрнөгү болуп келген. Ошол жылдары каралган маселелер: чон өкмөттүн кичине өкмөткө каршы болушу, жеке адам укугунун чоң топтун укугуна каршылыгы, эркин капитализмдин тартипке салынып башкарылган соодасы менен эмгектин карама - каршылыгы жана дүйнөлүк өз ара байланышуунун изоляционизмге карама-каршы келиши азыркы учурда да талкууланып жана чечилип келе жатат. Америка Кошмо Штаттарынын демократиясына ар дайым зор үмүт жүктөлүп келген, бирок кээде көңүл иренжиткен учурлар болбой койгон жок. Ошондой болсо да эл өз ара бири-бирине жол берүү мамилеси менен өсүп-өнүгүп келген.

2016-05-29 55 АКШнын кыскача тарыхы Жыргалбекова С. 2016-05-29

Маалыматка пикир жазуу үчүн сайтка кириңиз же катталыңыз.