Бандаж


Курсак чыңалтмасындагы чуркуну жабуу үчүн, курсак чыңалтмасын өтө чоюлуудан сактоо жана ички органдарды нормалдуу абалда кармоо максатында колдонулат. Б. пайдаланышына жараша дарылоочу жана алдын алуучу (профилактикалык) болуп айырмаланат. Аларга курсак бандажы, төрөткө чейинки жана төрөттөн кийинки Б., ошондой эле чурку Б-ы кирет. Алдын алуучу Б. кош бойлуу мезгилде жана төрөттөн кийин курсактын өтө чоюлушун алдын алуу максатында, айрыкча булчуң системасы начар аялдарга, ошондой эле ич көңдөйүнө чоң операция жасалганда ич чуркусу пайда болбосун үчүн сунуш кылынат. Төрөткө чейинки Б. тыгыз кездемеден баланын өсүшүнө жараша кеңейтилүүгө ылайыктап тигилип, капталынан топчуланат. Б-ды эртең менен төшөккө жаткан бойдон жамбаш чарасын өйдө көтөрүп кийүү керек. Төмөндөн жогору топчуланат. Эгерде Б. туура кийилсе киши өзүн жакшы сезет. Төрөттөн кийинки Б. төрөткө чейинкиге караганда узунураак болот.

Аны 3 айдан ашык кийүүгө болбойт, себеби курсак булчуңун начарлатып жиберет. Дарылоочу Б. ички органдардын түшүшүндө (мисалы, карын, ичеги, бөйрөктүн) врачтын сунушу менен колдонулат. Мындай Б. бандаж мастерскоюнда гана тигилет. Чурку Б. ар кандай себептер менен операция жасоого мүмкүн эмес чуркуда, белгилүү мөөнөткө гана кийилет. Чурку Б-ынын сырты жумшак булгаары же күдөрү менен капталган солкулдак болот пластинкадан туруп, атайын жаздыкчасы чуркунун оозун жаап турат. Б. врачтын көзөмөлүндө тандалат.

2016-05-20 201 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20