Балдар бакчасы


Мектепке чейинки балдарды жумуш күндөрү күндүз же сутка бою багуучу мамлекеттик мекеме. Б. б. балага кам көрүүнүн бир бөлүгүн өз моюнуна алуу менен аялдарга иштөөгө, окууга, коомдук ишке катышууга мүмкүндүк берет. Мектепке чейинки мекемедеги медициналык-педагогикалык иштер балдардын ар тараптуу өөрчүшүнө шарт түзөт. Б. б. райондук (ата-энесинин жашаган жеринде) жана ведомстволук (ата-энесинин иштеген жеринде) болуп бөлүнөт. Балдар райондун саламаттык сактоо бөлүмүнүн же фабрика-заводдун профсоюз комитетинин уруксаты менен кабыл алынат. Кабыл алынуудан мурда ар бир бала поликлиникада балдар врачынын, адис врачтардын кароосунан, бактериологиялык текшерүүдөн өтөт. Андан сырткары райондук эпидемиологдон бала жашаган үйдүн эпидемиялык абалы тууралуу справка керек. Б. б-нда 6 айдан 7 жашка чейинки балдар тарбияланат. Бакчада балдар демейде күндүз гана болушат, кээ бир энелер смена менен иштегендигине байланыштуу сутка бою иштеген топ уюштурулат, балдар бул жерде жума бою болуп, дем алыш күндөрү үйүнө кетет.

Катуу оору менен ооруп начарлаган, өзгөчө медициналык көзөмөлдү, жакшы тамактанууну жана дарылоону, абада көпкө болууну талап кылган балдарга атайын санаторийлик топ уюштурулат, ал жерде балдар узак убакыт болот. Б. б-нда балдар жашына жараша топторго бөлүнөт: ар топ үчүн ден соолугуна жана нерв-психикалык өөрчүшүнө жараша тиешелүү күн тартиби бекитилет. Врач менен медсестра балдардын ден соолугун текшерип, пландалган бардык эмдөөлөрдү жүргүзүшөт. Айыл жеринде Б. б. райондун борборунда, колхоз жана совхоздордо уюшулат.

2016-05-20 308 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20