Балдак


Бут же омуртка ооруларында же кокустатып алганда басууну жеңилдетүүчү таяк. Б. оорулуу буттан (же омурткадан) күчтү колго өткөрүүгө мүмкүндүк берет. Б-тын колтукка таянычтуу жана кол менен кармап карууга таянуучу эки түрү болот. Биринчиси ажыратма конструкцияда болуп, оорулуунун боюна жараша өзгөртүүгө болот. Мындай Б. катуу жыгачтан же металлдан жасалат. Ал эки фигуралуу таяктан туруп, колтукка жөлөй турган, сырты кийиз же тери менен капталган таянычы, орто жеринде бурама менен туурасынан бекиген кармоо үчүн туткасы бар. Фигуралуу таягы төмөн жагынан таяныч таягына эки бурама менен бекийт. Б - тын бийиктигин таяныч таягын өйдө ылдый жылдырып тууралайт. Б. өтө бийик же жапыз болбошу керек, өтө бийик Б. колтуктун терисин жоорутуп, нервди жана кан тамырды бузат.

Жапыз Б. менен басуу кыйын болуп, киши тез чарчайт. Б-тын 2-түрү ажырабайт, кишинин боюна жараша металлдан жасалат. Анын кыймылдабаган сабы жана карууга такай турган чыканак такоосу булгаары менен капталган. Мындай Б. күчтүү кишилерге ыңгайлуу. Б-ты колдонуу ыкмаларын врач жана айыктыруучу физкультуранын инструктору тааныштырат.

2016-05-20 195 Медицина Жыргалбекова С. 2016-05-20