Баланы окууга кантип даярдоо керек


Биринчи сентябрьга аз гана убакыт калып, аз убакта биринчи коңгуроо болот. Көптөгөн наристелер үчүн бул күн биринчи болот. Жаңы шарттарга баланы кантип көндүрүү керек?

Өзү менен өзү болууга кантип даярдоо керек? Ата-энелердин кандай катачылыктарынын аркасынан наристе мектепке баруудан көңүлү азаят?

Баланын мектепке даярдыгы анын көп нерселерди үйрөнүп, ыгынын көптүгү менен саналбай, баланын психологиялык абалы менен саналат. Жаңы сумканын же далы капчыгынын жана жаңы дептер, калемдердин кубанычы бат эле тарайт, ал эми окуу болсо 11 жылга созулат.

Ошондуктан "негизги маселе" бул баланын жашоодогу жаңы темпи жөнүндөгү сүйлөшүүлөр болот. Баланы фактыларга такап, коркутпоо зарыл, андан көрө чоң адам менен сүйлөшкөндөй сүйлөшүү жакшыраак болот.

Мектепке сөзсүз түрдө, күн сайын баруу ата-эненин жумушка баруусуна теңеп, ал жактан окуп, эсептеп, жазып жана коллектив менен иштөөнү үйрөнөөрүн түшүндүрүү зарыл. Мындай учурда бала үй-бүлөөдөгү өзүнүн маанилүү ордун билип, өз мойнуна түшкөн жоопкерчиликтин оордугун сезет.

Жаңы окуу жылына август айынан тартып эле даярдоо жакшы: бала менен мектеп жашоосундагы кырдаалдарды ойноп, мугалимдердин эмгегинин кандай оор экенин көрсөткүлө. Күн тартибин акырындык менен өзгөртүү: Кечинде эрте жатканды жана эртен менен эрте турганды үйрөтүп, белгиленген гана убакта тамактанууну да үйрөтүү абзель. Андай болбосо, наристе сабактар бүтө электе эле курсагынын ачканын сезип, маанайы пас болот. Үн чыгарып окуу жана өтө чоң эмес тапшырмаларды аткаруу күндүн биринчи жарымында жакшыраак, анткени Сиздин кичинекей окуучуңуз бул убакта күч-кубаты көбүрөөк болуп, жайкы каникулдан кийин оңой көнүүгө жардам берет.

Бала окуунун биринчи жылында мугалимдин беделине же кадырына таянып, өзүлөрүнүн бул же тигил жетишпегендиктерин дал ошол мугалимдердин мамилесине байланыштырат. Эгер баланын кичине четтелүүлөрү болсо (гиперавтивдүүлүк, сезимталдуулук, түнт, жай жана башкалар), андай учурда алардын болгонун сыр кылбагыла. Мугалим менен алдын ала сүйлөшүп алгыла, бул кичинекей окуучуга окуусунда жайлуу шартты түзөт. Сабактан кийин баланын маанайына көңүл бургула: сабакта кандай жетишкендиктерге жетти жана кайсыларында маселе туулду.

Ата-эне катары баланын материалдык мотивациясын да көңүлүңүзгө алышыңыз зарыл. Албетте, ар кандай майрамдарда балага белек берүү, жаңы кийим-кечек алып берүү керек жана зарыл, бирок өзүңөрдүн макулдугуңарды "сатпоого" аракет кылыныз, андай учурда Сиз баланыз менен ата-энелик сезимдер менен байланбай, акча мамилеси менен байланып каласыз. Өз баланыздын көзүндө Сиз жөн гана акча экенинизди ким эле кааласын?

Бардыгыбыз эле өз балдарыбыздын мектеп процессинин маанилүүлүгүн сезүүсүн каалайбыз. Андай учурда биз чакырымдаган нервивизди үй тапшырмасын аткарууга коротпойбуз, анткени жумуштан кийин ата-энелер да эс алууну каалайт. Мындай учурда бизге, ансыз деле үй тапшырмасын аткарууну каалабаган балага кыйкырып-урушуп коюйуу оңой, бирок бул жакшыга алып келбейт.

Андан тышкары бала менен үй тапшырмасын аткарууга саатарды коротуп, балага 10 жолу черновекке жаздыртып, анан таза дептерге жазуу иштерин жүргүзүү - мунун баары ашыкча нерсе. Андай болгондо бала мектепти муруңкудан да көп жаман коро баштап, Сизден алыстайт. Көбү баланын окуусу бул бардык жактары идеалдуу болгон ата-эненин жумушу деп туура эмес кабыл алышат. Албетте, биринчи эки айлыкта тоталдуу көзөмөл болуу зарыл. Бул мезгилде эң башкысы баланы качырбай, билимге кызыгуусун ойготуу жакшы. Анткени, баланы өзү менен өзү болуусун тарбиялап, баланы тикендүү тартип колдо кармап, биз ага өз күчү менен жоопкерчиликке үйрөнүүгө мүмкүндүк бербейбиз. Ошондуктан канчалык көп салым кошсок, ошончолук аз натыйжа алабыз.

Бала коркунучтары
Баланын мектепке баруусунун негизги коркунучу бул - баланы тарбиялоодогу катачылыктар. Башталгыч класстын окуучуларынын мындай коркунучтары мектепте аларды эмне күтүп тураарын билбестиктен, ата-энеден арылуу коркунучунан же күтүлгөн жыйынтыктарга жетпей калуу коркунучтарынан келип чыгат.

Мындай коркунучтардан алыс болуу үчүн ата-энелерге баланын мектеп жана мектеп жашоосу жөнүндөгү суроолоруна кылдаттык менен майда-чүйдөсүнө чейин шашпай түшүндүрүп жооп берип, бала менен мектеп жөнүндөгү ар кандай видеолорду көрүп же китептерди окуп талкулоо зарыл. Мектеп мекемесине балага позитивдүү мамилесин калыптандыруу маанилүү жана баланын өзү менен өзү болуу үчүн анын жетишээрлик жоопкерчиликтерин түшүндүрүп, өзүнүн күчүнө жана мүмкүнчүлүктөрүнө болгон ишеничин бекемдөө керек.

Биринчи класска барып жаткан баланын эмоционалдык абалы, ата-энесинин маанайынан көз каранды. Эгер Силер өзүңөр мектепке позитивдүү маанайда болуп, өз баланыздын окууга даяр экендигине ишенсенер, бул маанай сөзсүз түрдө балага да берилет жана бала аны сезе баштайт. Бирок эсинерде болсун, балаңызга чоң ишеничтерди артып, анын сөзсүз түрдө мыкты окуучу болоорун эмоционалдык жактан да, сөзмө сөз жактан да талап кылбагыла.

Ал эми мектеп дезадаптациясына кайрылсак, биз аны сырткы чөйрөнүн бузулушунун катары кабылдап, ал чөйрөдө баланын "өз ордун" таппай жатканы, түз кабылданбай жана өз потенциалын оптималдуу ишке ашыра албай жатканы катары түшүнсөк болот. Мындай маселелер бир нече критерийлер аркылуу билинет:
- Эң биринчиси - бала жашына жана мүмкүнчүлүктөрүнө туура келбеген окуу программасындагы оорчулуктар, өнөкөт жетишпегендик, экинчи жылга калып калуу жана билим денгээлинин жетишпегени.
- Экинчиси окууга жана мугалимдерге болгон эмоционалдык мамилесинин бузулушу: пассивдүүлүк, негативдүү нааразычылык, мектепке жана окууга барк албаган жана тоотпогон мамиле жасоо.
- Үчүнчү критерий бул өзүн алып жүрүүсүнүн кайталануучу мүнөздөрү: дайыма баш тартуулар, окуучуларга жана мугалимдерге өзүн каршы коюп, дайыма тартипти сактабоочулук, мектеп шарттарына тоотпогон мамиле жасоо.

2 же андан жогорку класстарда окуган окуучулардын мектепке баруу коркуусунун себептери: өзүлөрү чече албаган окуучулар же мугалимдер менен болгон конфликттүү мамилелер, өз баркын сезүүсүнүн төмөндөтүлгөнү болушу мүмкүн. Коллективге көнүү маселеси көпчүлүк учурда баланын ички дүйнөсүнүн санаалары менен байланыштуу болот. Ар бир бала үй-бүлөө атмосферасына багыт алат. Ушуга себептүү, баланын ички дүйнөсүндө туура, оң таасирлүү, позитивдүү маанай түзүү менен, баланы маданият жана карым-катнаш өнөрүнө үйрөтүү менен, Сиз ага бейтааныш коом менен сөз табыша билүүгө чоң жардам бересиз.

Кандай гана болбосун, ата-эненин балага болгон сүйүүсү, түшүнүүсү жана ишенүүсү бул - балдар коркунучтарынын, комплекс жана маселелеринин эң жакшы даарысы. Мындай оңой эмес жашоо мезгилинде балага гана эмес, ата-энеге да бири-биринин максималдуу колдоосу зарыл. Бала курагындагы өзүңөрдү эстегилечи: табиятка саякаттарды уюштургула, ойно аянттарына баргыла, мультфилмдерди көргүлө, бирге иш жасагыла - мындай иш аракеттер бири-биринерди түшүнүүгө эң жакшы жардамын берип, капыстык маселелерден сактайт.

2016-12-22 607 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-12-22