Австралия материк


"Австралия материк" тагдыры таң калтырган укмуштуу материк! Муну европалыктардын Америкадан бир кыйла кеч ачкандыгы таң калтырбайт. Алыскы Австралияны өздөштүргөндөрдүн арасында Англиядан сүргүнгө айдалган кылмышкерлердин болгондугу да таңдантпайт. Жок! Анын адамды таң калтырган окуясы алда канча эрте, Австралия тегерегиндеги аралдары менен бирге башка кургактыктан бөлүнгөн кезде - болжолу менен 100 млн жыл мурда башталган. Бул жер үстүндө сүт эмүүчүлөр пайда болуп, бирок алардын көпчүлүгү өздөрүнүн түпкү теги - кескелдириктерге окшоп жумуртка тууган мезгил. Балдарын жетилбеген, араң жан абалында, бирок тирүү тууган. Мындай араң жан байкуштар энелеринен бөлөк жашай алышпасы өзүнөн-өзү түшүнүктүү. Ошондуктан алар энелеринин курсагындагы баштыкчада сүт ээмп, "өсүп жетилишкен".

Австралиянын токойлорун жана саванналарын баштыкчандар (илимпоздор бул жаныбарларды ушинтип аташкан) түбөлүккө ээлешет. Мында баштыкчан карышкыр да, даракта жашоочу баштыкчан кичинекей аюу - коала да, баштыкчан тыйын чычкан менен келемиш да жашайт. Бирок Австралиянын негизги баштыкчан жаныбары - кенгуру (бөрсө). Илимпоздор мындан миллиондогон жылдар мурун толук бойдон кырылып жок болду деп эсептешкен жумуртка туугуч жаныбарлар да ушул жерден табылган. Ал - өрдөк тумшук жана ехидна (денеси тикендүү кичине жаныбар). Мына ошондуктан Австралия көп учурда казылма жаныбарлардын музейи деп да аталат. Австралия да куштар көп. Эң чоңу - эму төө кушу. Эң коозу - күн желесиндей кулпунган бейиш кушу. Эң кызыктуусу - шылдыңчы куш. Тармал тоту куштар топ-топ болуп учуп жүрүшөт. Австралияда белгилүү "насос-дарак" - токой алпы - эвкалипт өсөт, анын жалбырагы абага жыпар жыт чыгарат.

Австралиянын созулуп жаткан саванналары менен чөлдөрүнүн чет-жакалары тикендүү калың бадал - скрэбдер менен капталган. "Австралия материк" суусу көп чоң өзөндөр жок. Эң эле ири дарыясы - Муррей. Анын куймасы Дарлинг кургакчылыкта соолуп калат. Сугатты талап кылган көптөгөн кургак жерлер ушул мезгилге чейин жеткиликтүү өздөштүрүлбөгөндүктөн аларга калк дээрлик отурукташкан эмес. Австралияда сугат маселеси - эң маанилүү маселелердин бири. Австралияда тоолор көп, бирок алар анча бийик эмес. Пайдалуу кендерден: алтын, күмүш, жез, темир кендери, таш көмүр ж. б. бар. Булардын көбү ар даййм чет өлкөлөргө ташылып кетет. Австралиянын башка өлкөлөргө сатуу үчүн жөнөткөн негизги товары - айыл чарба продукциялары. Австралия кой чарбасын өнүктүрүү боюнча бир кезде дүйнөдө 1-орунда турчу. Ал Европа, Азия жана Американын көп өлкөлөрүн мыкты жүн менен камсыз кылат. Көп Австралияга отурукташып аны өздөштүргөн англис колониячылары жергиликтүү элди дээрлик кырып жок кылышкан.

Жергиликтүү адамдар четтен келе жаткандардын кемеси горизонттон көрүнөр замат "куи-и!" деп бекеринен жээкке жар салып кыйкырышкан эмес. Бул коркунучтун белгиси жана жардамга чакырууну билдирген чуу. Бирок келгиндердин замбиректерине алар балык уулоочу дегелери менен мергенчилик бумерангдарынан башка кайсы куралдарын каршы коё алмак? Колониячылар Австралиянын жергиликтүү калкын алдап тузакка түшүрүшүп, атып өлтүрүшкөн. Ууланган тамак-аш беришип, бетпактык менен кырып, чөлдөргө сүрүп, аларды ачарчылыктан кырылууга дуушар кылышкан. Азыр Австралиянын жергиликтүү калкынан болгону 50 миңдей гана адам калган. "Австралия материк" Австралия деген бир гана мамлекет бар. Австралиялыктар негизинен англистердин тукумдары, алар англис тилинде сүйлөшөт. Австралиялыктар айыл чарбасында, шахталарда жана кен чыгуучу жерлерде, металлургия заводдорунда, кездеме токуучу жана бут кийим тигүүчү фабрикаларда иштешет.

2018-03-29 1179 Башкалар Жыргалбекова С. 2018-03-29